BUILD - casopis o gradjevinarstvu  
Gradjevinarstvo
BUILD No.35
BUILD No.34
BUILD No.33
BUILD No.31
BUILD No.30
BUILD No.29
BUILD No.28
BUILD No.27
BUILD No.26
BUILD No.25
BUILD No.24
BUILD No.23
BUILD No.22
BUILD No.21
BUILD No.20
BUILD No.19
BUILD No.18
BUILD No.17
BUILD No.16
BUILD No.15
BUILD No.14
BUILD No.13
BUILD No.12
BUILD No.11
BUILD No.10
BUILD No.9
BUILD No.8
BUILD No.7
BUILD No.6
BUILD No.5
BUILD No.4
BUILD No.3
BUILD No.2
BUILD No.1
 
 

Infonet Group d.o.o.  •  Luke Vojvodića 30, 11090 Beograd
tel: +381 (0) 11 2562 004, +381 (0) 11 2562 005  •   e-mail: info@build.rs

Skype: infonet.group


 

 
 

EDITORIAL DIRECTOR

Tomislav Stamenić

 

DESIGN AND PREPRESS

Ivan Anđelovski

 

DATA EDITING

Iva Križanović

 

FINANCE

Jelena Hajduković

   

MARKETING

Jelena Božić
/063 488 613/

Tanja Vićentijević
/063 488 612/

Monika Ilomanoski
/063 488 614/

Katarina Đurić
/063 488 452/