BUILD - casopis o gradjevinarstvu  
Gradjevinarstvo
 
BUILD br.35
BUILD br.34
BUILD br.33
BUILD br.31
BUILD br.30
BUILD br.29
BUILD br.28
BUILD br.27
BUILD br.26
BUILD br.25
BUILD br.24
BUILD br.23
BUILD br.22
BUILD br.21
BUILD br.20
BUILD br.19
BUILD br.18
BUILD br.17
BUILD br.16
BUILD br.15
BUILD br.14
BUILD br.13
BUILD br.12
BUILD br.11
BUILD br.10
BUILD br.9
BUILD br.8
BUILD br.7
BUILD br.6
BUILD br.5
BUILD br.4
BUILD br.3
BUILD br.2
BUILD br.1
 
 

BUILD magazin broj 30
/pdf/

   

info

www.gradjevinarstvo.rs

arhitektura

Građevinska revolucija u Velikoj Britaniji sa upotrebom drvene konstrukcije

tema broja

Kako pobediti u ratu protiv vode i vlage
MONARPLAN FPO, krovna hidroizolacija – ICOPAL
BORPLASTIKA EKO – Budućnost postoji
Primena PERI sistema za izradu prečistača
Veliki potencijal leži u sakupljanju vode u velikim razmerama
Izmišljen lagani, beskrajni cevovod

promo

Zaštita otvorenih prostora i perimetra pomoću video nadzora: Inteligentan softver za snimanje i video analizu IPS-VideoManager – SECURITON
   
   
Vrhunske Performanse za Vrhunsku Profitabilnost – METSO MINING AND CONSTRUCTION TECHNOLOGY

transmaterijali

Fraktalne nanostrukture se koriste za izgradnju novih super-materijala

tema broja

Kako sprečiti pojavu buđi u objektima
Nova generacija protivpožarnih hidranta

green build

Pametno navodnjavanje
Preokret u vetroelektranama na moru sa novim, jeftinijim platformama „Seatower“
Istraživači sa MIT-a pronašli novi način za generisanje energije od toplote
Fitoremedijacija
   

INDEX OGLASA

Austrotherm www.austrotherm.rs   Partizan uslužni centar www.ucpartizan.com
Banja Komerc Bekament www.bekament.com   PUTEVI doo Ivanjica www.putevi-ivanjica.rs
Beli Bor www.belibor.rs   Tim Izolirka www.timizolirka.rs
Build magazin www.build.rs   TKK Beograd www.tkk.rs
Fastfwd Ventures www.remmers.co.rs   Zimkom www.zimkom.com
Gradmont www.gradmont.net  
Gradjevinarstvo.rs www.gradjevinarstvo.rs   Age Plan www.agplan.iz.rs
Mali Oglasi www.gradjevinarstvo.rs/MaliOglasi   Aquapur www.aquapur.rs
GT Inženjering www.gtinzenjering.rs   Ban-Inox www.ban-inox.rs
Inelas Ereco www.inelasereco.rs   Durvim www.durvim-pvc.rs
Intergradnja Banat Group intergradnjazr@open.telekom.rs   DVD Vračar www.dvdvracar.rs
Italijanski Institut za Spoljnu Trgovinu www.ice.it   Evolva www.evolva.co.rs
Marcom-Plast doo www.marcom-plast.rs   FOM www.fom-okovi.rs
Mersel www.mersel.rs   Gradjevinarstvo.rs www.gradjevinarstvo.rs
MG Kačarević www.mgkacarevic.com   MB Company www.mbcompany.rs
Microfill www.microfill.co.rs   PA-KO pakoratkovo@gmail.com
Mojra www.mojra.co.rs   SIP Technology www.siptechnology.rs
Opeka www.opekadoo.rs   Sistem DC 90 www.dc90.co.rs