BUILD - casopis o gradjevinarstvu  
Gradjevinarstvo
 
BUILD br.35
BUILD br.34
BUILD br.33
BUILD br.31
BUILD br.30
BUILD br.29
BUILD br.28
BUILD br.27
BUILD br.26
BUILD br.25
BUILD br.24
BUILD br.23
BUILD br.22
BUILD br.21
BUILD br.20
BUILD br.19
BUILD br.18
BUILD br.17
BUILD br.16
BUILD br.15
BUILD br.14
BUILD br.13
BUILD br.12
BUILD br.11
BUILD br.10
BUILD br.9
BUILD br.8
BUILD br.7
BUILD br.6
BUILD br.5
BUILD br.4
BUILD br.3
BUILD br.2
BUILD br.1
 
 

Infonet Group d.o.o.  •  Luke Vojvodića 30, 11090 Beograd
tel: +381 (0) 11 2562 004, +381 (0) 11 2562 005  •   e-mail: info@build.rs

Skype: infonet.group


 

 
 

GLAVNI UREDNIK

Tomislav Stamenić

 

DIZAJN I PRIPREMA

Ivan Anđelovski

 

OBRADA I UNOS PODATAKA

Iva Križanović

 

FINANSIJE

Jelena Hajduković

   

MARKETING

Jelena Božić
/063 488 613/

Tanja Vićentijević
/063 488 612/

Monika Ilomanoski
/063 488 614/

Katarina Đurić
/063 488 452/