BUILD - casopis o gradjevinarstvu  
Gradjevinarstvo
 
BUILD br.35
BUILD br.34
BUILD br.33
BUILD br.31
BUILD br.30
BUILD br.29
BUILD br.28
BUILD br.27
BUILD br.26
BUILD br.25
BUILD br.24
BUILD br.23
BUILD br.22
BUILD br.21
BUILD br.20
BUILD br.19
BUILD br.18
BUILD br.17
BUILD br.16
BUILD br.15
BUILD br.14
BUILD br.13
BUILD br.12
BUILD br.11
BUILD br.10
BUILD br.9
BUILD br.8
BUILD br.7
BUILD br.6
BUILD br.5
BUILD br.4
BUILD br.3
BUILD br.2
BUILD br.1
 
   

o BUILD magazinu...  

BESPLATNI POSLOVNI ČASOPIS građevinske industrije
čiji je cilj da na najdirektniji način pruži neophodne informacije
svim preduzećima i svim profesionalcima koji posluju u domenu građevinske industrije.

BESPLATNA DOSTAVA važi za sva preduzeća na teritoriji Srbije koja posluju u domenu građevinske industrije i koja su na bilo koji način vezana za građevinsku industriju: proizvođačima, projektantima, investitorima, trgovcima (baza podataka preduzeća na sajtu www.gradjevinarstvo.rs), ali isto važi i za veliki broj fizičkih lica, profesionalaca i zvaničnika iz oblasti građevinarstva.

KONCEPCIJA ČASOPISA je takva da pruži informacije od koristi zvaničnicima, ustanovama, menadžerima kompanija, projektantima, investitorima, ali i trgovcima, zaposlenima u građevinskim firmama, zanatlijama, preduzetnicima.

DISTRIBUCIJA se vrši putem kurirske službe i Pošte Srbije, dok se na sajmovima građevinarstva veliki deo tiraža deli izlagačima i posetiocima.

INTERNET PREZENTACIJA štampanog izdanja u celosti, a često i sa proširenim tekstovima, predstavljena je na sajtu www.build.rs, kao i na web portalu www.gradjevinarstvo.rs, čime je znatno proširen krug korisnika i prijatelja.

BUILD magazin formira jedan veoma efikasan informativno-marketinški kanal dospevajući do svih koji žele da se informišu o novostima u građevinskoj industriji, materijalima i tehnologijama, proizvodima, mašinama i opremi, seminarima i sajmovima, kao i dostignućima pojedinih preduzeća u oblasti građevinarstva.

   

TEMATSKE CELINE:

 • Novosti i zanimljivosti iz oblasti građevinske industrije i arhitekture (trendovi u građevinarstvu i arhitekturi, građevinski projekti, materijali, tehnologije, nagrade i priznanja, privreda...)

 • Intervjui sa vodećim ličnostima iz domena građevinske industrije, poslovanja i privrede

 • Stručni tekstovi, analize, preporuke i komentari doktora nauka, profesora univerziteta i stručnjaka o poslovanju, raznim vrstama građevinskog materijala, tehnikama gradnje i dr.

 • Predstavljanje institucija, stručnih i vladinih ustanova, instituta, komora, agencija

 • Predstavljanje preduzeća iz oblasti građevinske industrije (tekst, fotografije, razgovori), predstavljanje objekata ili gradilišta, PR tekstovi

 • Predstavljanje pojedinih proizvoda građevinske industrije (tekst, fotografije, tehnički podaci, načini primene, iskustva u praksi...)

 • Oglasi preduzeća i proizvoda na 1/4, 1/2 i celoj strani izdanja

NAPRAVIMO KONTAKT
DA BISTE VI NAPRAVILI KONTAKTE!

TEHNIČKI PODACI:

 • Format: A4

 • Papir: mat KD 100 g/m2,

 • Korice: mat KD 200 g/m2, plastifikacija

 • Tiraž: 16.000 primeraka